Diëtisten in Samenwerking
Vergoedingen diëtist

Vergoeding

In het basispakket van de zorgverzekering is 3 uur dieetadvisering opgenomen.
Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen worden extra uren vergoed vanuit het aanvullende pakket.

Ketenzorg

Bij diabetes mellitus, COPD, CVRM (hart- en vaatziekten) worden consulten mogelijk vergoed via de ketenzorg.
Hiervoor geldt geen eigen risico. Of u onderdeel uitmaakt van de ketenzorg wordt bepaald door uw huisarts. 

Huisbezoek

Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, kan uw arts ook een huisbezoek aanvragen.